Bất động sản và Xây dựng

Thị trường bất động sản diễn ra vô cùng sôi nổi đi kèm theo đó là những tiềm ẩn rủi ro pháp lý mà nhiều cá nhân, doanh nghiệp không lường hết được. Đội ngũ nhân lực của AQ Law Firm luôn trang bị những kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, sự sáng tạo và nhạy bén trong công việc để giúp Quý khách hàng đạt được mục tiêu của họ đối với từng dự án bất động sản/ xây dựng, giảm thiểu rủi ro và giải quyết các vấn đề rắc rối phát sinh. Dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến lĩnh vực bất động sản và xây dựng của chúng tôi được thực hiện cụ thể như sau:

  • Tư vấn lựa chọn các giải pháp/mô hình/cấu trúc tối ưu để thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản tại Việt Nam;
  • Hỗ trợ khách hàng đạt được các giấy phép cần thiết để thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản;
  • Đánh giá tình trạng pháp lý sơ bộ về khu đất mà khách hàng đang có nhu cầu sử dụng quyền sử dụng đất/tài sản gắn liền trên đất để góp vốn thành lập doanh nghiệp;
  • Tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng thuê, mua bán và chuyển nhượng bất động sản phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản;
  • Soạn thảo các thỏa thuận, hợp đồng và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng bất động sản;
  • Giải quyết tranh chấp/Tranh tụng.