Hôn nhân và Gia đình

Gia đình là nền tảng của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của trẻ em. Do đó, các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình phải được giải quyết thận trọng và tinh tế. Các Luật sư của chúng tôi hiểu rằng những vấn đề này phải được tháo gỡ một cách khéo léo và tinh tế để bảo vệ danh dự và quyền riêng tư của các cá nhân có liên quan, đặc biệt tránh ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Chúng tôi luôn đồng hành cùng Quý khách hàng để giải quyết các vấn đề sau:

  • Ly hôn;
  • Quyền nuôi con/ Quyền thăm nom con;
  • Cấp dưỡng/ Chu cấp cho con;
  • Tranh chấp tài sản;
  • Kết hôn giữa người Việt Nam với công dân nước ngoài;
  • Nhận con nuôi;
  • Quan hệ cha, mẹ và con;
  • Di chúc;
  • Phân chia tài sản theo pháp luật hoặc di chúc.