Vốn điều lệ là 1 thuật ngữ chuyên môn kinh tế chỉ số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết đóng góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty để công bố cho các cổ đông .

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc tổng mệnh giá cổ phẩn của công ty cổ phần. Tài sản góp vốn có thể là:

 • Tiền
 • Vật có giá trị như trang sức, đá quý…
 • Giấy tờ có giá trị : Trái phiếu, Cổ phiếu, Tín phiếu, Chứng chỉ tiền gửi, Séc, Chứng chỉ ký quỹ…
 • Quyền tài sản: quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ

Tài sản được thành viên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh góp, cam kết góp hoặc được bán, đăng ký mua bởi cổ đông công ty cổ phần.

Tăng vốn điều lệ bằng cách nào?

Tuỳ theo loại hình tổ chức công ty, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tăng vốn như là:

 • Chủ sở hữu, thành viên tự góp thêm vốn
 • Tăng mức vốn ứng với giá trị tài sản của công ty được tăng lên
 • Nhận vốn góp từ thành viên mới
 • Chào bán cổ phần cho các cổ đông, cho công chúng hoặc chào bán riêng lẻ – chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần

Cần làm gì khi góp tăng thêm vốn góp?

Bước 1: Góp vốn

 • Xác định số vốn góp, số cổ phần chào bán và loại tài sản góp vốn, giá trị tài sản góp vốn
 • Chia tỷ lệ vốn góp cho các thành viên hoặc cổ đông
 • Góp vốn

Bước 2: Đăng ký thay đổi vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Doanh nghiệp cần đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi
 • Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 3: Đóng thuế môn bài: sau khi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cần phải nộp thuế môn bài bổ sung bằng cách

 • Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung
 • Nộp thuế môn bài

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ 

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Quyết định tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên hoặc Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên
 • Biên bản họp hội đồng thành viên
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (nếu có) và bản sao y công chứng giấy chứng thực cá nhân thành viên mới
 • Giấy uỷ quyền cho tổ chức, cá nhận thực hiện công việc

Đối với công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần
 • Bản sao biên bản họp của Hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần
 • Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (nếu có) và bản sao y công chứng giấy chứng thực cá nhân thành viên mới
 • Giấy uỷ quyền cho tổ chức, cá nhận thực hiện công việc

Thủ tục đăng ký thay đổi vốn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Doanh nghiệp cần nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
 • Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo sửa đổi hoặc chấp nhận yêu cầu thay đổi trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sau khi hồ sơ được duyệt.