Lao động và Việc làm

Với đội ngũ Luật sư có bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng về các vấn đề lao động và việc làm, nhất là việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này. Chúng tôi cùng đồng hành với doanh nghiệp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về pháp luật lao động cho cả người lao động và người sử dụng lao động nhằm tạo môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao. AQ Law Firm cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh chóng, chi tiết và thiết thực để giải quyết vấn đề lao động và việc làm, bao gồm:

  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, bao gồm nhưng không giới hạn, việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt, thanh lý hợp đồng lao động;
  • Tư vấn xây dựng và soạn thảo các biểu mẫu liên quan đến lao động và việc làm, quy chế làm việc, quy chế tiền lương, thưởng, soạn thảo và đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể;
  • Tư vấn chuyển dịch cơ cấu lao động và cắt giảm nhân sự với số lượng lớn do thay đổi cơ cấu, công nghệ, sáp nhập công ty;

Đại diện và hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp lao động, các vấn đề về tuân thủ và điều tra và chuyển giao nhân viên;

  • Tư vấn trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động nước ngoài, bao gồm việc thông báo và thuê tuyển lao động nước ngoài, xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho lao động nước ngoài.