Mua bán và Sáp nhập

Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, làn sóng sáp nhập và mua lại của hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã và đang diễn ra với sự gia tăng mạnh về số lượng. Thuật ngữ này được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh “Merger & Acquisition” hay còn được viết tắt là M&A. Dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi liên quan đến các dự án M&A bao gồm:

  • Lập báo cáo thẩm định pháp lý doanh nghiệp;
  • Mua bán sáp nhập doanh nghiệp trong và ngoài nước;
  • Tham gia đàm phán hợp đồng;
  • Tư vấn kế hoạch đấu thầu để mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc doanh nghiệp khác;
  • Tư vấn và soạn thảo tài liệu giao dịch, bao gồm các hợp đồng mua bán và văn bản thỏa thuận cổ đông; tư vấn về thuế, luật lao động và những tình huống pháp lý phức tạp khác phát sinh trong giao dịch;
  • Làm việc với các cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền từ trung ương tới địa phương để giúp khách hàng thực hiện các thủ tục cấp phép cần thiết theo quy định của pháp luật;