Sở hữu trí tuệ

Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường và hội nhập quốc tế. Thế mạnh riêng của AQ Law Firm luôn sẵn sàng nắm bắt, phản ứng nhanh và chuyên nghiệp đối với các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng cùng với kiến thức chuyên sâu và sự tận tâm trong việc đưa ra giải pháp chính đạt hiệu quả cao. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sau đây:

  • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để tư vấn, tra cứu và đăng ký bảo hộ Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu hàng hóa và Bản quyền tác giả tại Việt Nam và các nước trên thế giới;
  •  Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng li-xăng, hợp đồng nhượng quyền hoặc chuyển giao công nghệ;
  •  Trợ giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ như hàng nhái, hàng giả hoặc vi phạm nhãn hiệu.