Thuế

Pháp luật về thuế thường xuyên được sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp với tình hình phát triển đất nước, do đó gây khó khăn cho các cá nhân và doanh nghiệp trong việc áp dụng pháp luật đạt hiệu quả. Biết được điều đó, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng và phát triển kiến thức chuyên sâu, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn pháp luật về Thuế nhanh chóng và hiệu quả:

  • Tư vấn quy định pháp luật về đối tượng nộp thuế, thu nhập được miễn thuế, thu nhập chịu thuế, thủ tục đăng ký mã số thuế, cách thức khai thuế theo quy định của pháp luật hiện hành…;
  • Tư vấn thủ tục tự tính, kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế nhà thầu hay thuế thu nhập doanh nghiệp trong các ngành sản xuất, xây dựng hay thương mại hoặc thuế chuyển nhượng vốn trong hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
  • Tư vấn quy định pháp luật về thuế, lập báo cáo tài chính;
  • Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế;
  • Tư vấn thủ tục hoàn thuế, khấu trừ thuế;
  • Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ;
  • Tư vấn luật và quy định về thủ tục miễn giảm thuế hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật;