Tố tụng tại Tòa

Trong lĩnh vực này, Luật sư của AQ Law Firm có chiều sâu về kỹ năng và kinh nghiệm giải quyết tranh chấp, những kỹ năng tranh tụng, sự từng trải và mối liên hệ rộng rãi nhưng vững chắc với các cơ quan liên quan đã giải quyết thành công nhiều vụ tranh chấp trong nhiều lĩnh vực dân sự như: tranh chấp công ty, hợp đồng thương mại, đầu tư, xây dựng, lao động, hôn nhân gia đình và thừa kế ở nhiều cấp khác nhau, bao gồm sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm; các vụ án hình sự và hành chính. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn, người đại diện theo ủy quyền và/hoặc luật sư (người bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng) trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp.
  • Tham dự buổi làm việc của các bên, và/hoặc phiên hợp hòa giải, phiên xét xử, do tòa án triệu tập hay hòa giải viên tổ chức; và
  • Tư vấn và soạn thảo các đơn, công văn và văn bản khác phù hợp với yêu cầu của khách hàng theo đúng quy định pháp luật.